Get Adobe Flash player

Profilaktyka i edukacja społeczna to przede wszystkim podnoszenie świadomości i wiedzy społecznej dotyczącej określonych zagrożeń i propagowanie podstawowych zasad zachowania w przypadku niebezpieczeństwa, to także edukacja w zakresie zapobiegania powstawania zagrożenia pożarowego oraz użycia podręcznego sprzętu gaśniczego czy urządzeń przeciwpożarowych. Poniżej prezentujemy inicjatywy CNBOP-PIB i innych jednostek organizacyjnych PSP i OSP,  a także materiały z zakresu profilaktyki i edukacji społecznej. Edukacja dla bezpieczeństwa jest ważnym i koniecznym działaniem na rzecz bezpieczeństwa i ochrony ludności do którego wzmocnienia i promocji pragniemy się aktywnie przyłączyć.

Ochrona przeciwpożarowa jest ważnym składnikiem (częścią) bezpieczeństwa państwa. Ochrona przeciwpożarowa to zbiór działań prewencyjnych oraz ratowniczo-gaśniczych podejmowanych w przypadku pożarów, katastrof i innych miejscowych zagrożeń. W ramach działalności ratowniczej, w odniesienu do ochrony przeciwpożarowej wyróżnia się między innymi, działania ratownicze dotyczące: walki z pożarami, a także ratownictwa chemicznego, wodnego, technicznego, wysokościowego, medycznego, oraz pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych[1].

Ochrona przeciwpożarowa jest realizowana przez:

 • działania prewencyjne – zbiór działań mających na celu zapobieganie – przygotowanie, np. przepisów i wymagań dotyczących ochrony, a także odnoszących się do stosowania technicznych systemów zabezpieczeń
  w obiektach budowlanych, a także analiza, prognozowanie
  i monitorowanie zagrożeń, itd.;
 • działania ratownicze – stanowiące zbiór działań, w tym przygotowanie sił i środków na potrzeby reagowania i likwidacji skutków (prowadzenie czynności ratowniczo-gaśniczych);
 • profilaktykę (prewencję) i edukację społeczną – podnoszenie świadomości i wiedzy społecznej dotyczącej zagrożeń i właściwego zachowania w określonych sytuacjach, a także systemowe kształtowanie zachowań i postaw obywateli w każdym wieku w obliczu zagrożeń i niebezpieczeństwa.

Ochrona przeciwpożarowa oparta na wymienionych trzech filarach jest uzyskanym efektem funkcjonującego systemu ochrony przeciwpożarowej.

asd  Rysunek 1. Filary ochrony przeciwpożarowej

Źródło: opracowanie własne J. Zboina na podstawie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

 

 


[1] Art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 12, poz. 68), definiuje – pomocnicze specjalistyczne czynności ratownicze rozumie się przez to działania Państwowej Straży Pożarnej w ramach udzielanej pomocy innym służbom ratowniczym,
z wyłączeniem działań porządkowo-ochronnych, zastrzeżonych dla innych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Profilaktyka w sieci
Newsletter
Bądź na bieżąco z informacjami na naszej stronie.
Chmura tagów

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

Statystyki
 • Osób online: 0
 • Odwiedzin dzisiaj: 131
 • Odwiedziło wczoraj: 51
 • Odwiedzin w tygodniu: 11 497
 • Odwiedzin w miesiącu: 56 500
 • Odwiedzin w roku: 483 596